skole.jpg

Det har i dag vært gjennomført befaring ved Korgen sentralskole. Representanter enhet skole, verneombud, teknisk etat og innleide firma deltok. 
Kommune og forsikringsselskap bruker firmaet Takstteknikk i forhold til samkjøring av byggrenovering.

Takstteknikk skriver følgende i rapporten etter dagens befaring:

Ved befaringen i dag kan vi konstatere at rengjøring av barneskolen og avtalt del av personal og administrasjonsfløya vil være ferdig allerede i løpet av fredag og klart til bruk fra mandag morgen den 26. september.

Alle involverte hos kommunen og saneringsfirmaene har utført et godt stykke arbeide for å komme så langt. 

Elevene på barnetrinnet møter som vanlig mandag 26.09. SFO er fra samme dato tilbake i sine opprinnelige lokaler.

Ungdomskolen må fortsatt benytte seg av midlertidige løsninger. Foresatte og elever er informert om dette.

Geir Åge Helgå
Rektor