Korgen_bru_02.jpg
Etter noen ukers anleggsstopp starter Consolvo nå opp med de siste arbeidene på Korgen bru. De gjenstående arbeidene omfatter legging av membran og asfaltdekke, samt merking av fundamenter og  drenering på brudekket. Legging av membran gjennomføres i løpet neste uke, og asfaltdekket blir lagt etter det. Brua blir stengt for biltrafikk hele denne perioden, men er åpen for gående så langt det er mulig.

Oppdatering 27.09.2013
Arbeidene med legging av membran på Korgbrua er godt i gang, og vi har fått lovnad om at asfaltdekket blir lagt tirsdag 1.oktober. Brua blir stengt for biltrafikk frem til asfaltarbeidene er avsluttet.

 


Magne Linvik
Avdelingsleder vei