Kommunens psykososiale beredskapsteam har avholdt møte i ettermiddag for å koordinere innsats knyttet til dødsulykken som ble bekreftet tidligere i dag.

Politiet redegjorde for hendelsesforløpet. Teamet har hatt kontakt med pårørende både i forkant og etterkant av møtet for å orientere om teamets tilbud.  Det er etablert tett samarbeid med skoleledelsen.

Gammelskola i Bleikvassli vil åpne sine dører i morgen søndag kl. 17.00, for de som ønsker å samles sammen med andre etter hendelsen.  Dette er åpent for alle.

Kommunens psykososiale beredskapsteam vil avholde nytt møte tirsdags formiddag for å evaluere og vurdere videre behov for tiltak.

Psykososialt beredskapsteam har følgende arbeidsområder;

  • Gir omsorg og hjelp til mennesker som har opplevd brå og uventet ulykke eller død av nært familiemedlem i forbindelse med selvmord, ulykker, voldshandlinger, barnedød og eventuelt andre alvorlige krisesituasjoner. Dette gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen.

  • Teamet kan gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokk og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket ikke vil være nok.

  • Vurdere behov og følge opp støttesamtaler

  • Formidle hjelp til familiemedlemmer som er rammet og bor i andre kommuner

  • Informere og støtte når arbeidsplasser eller institusjoner trenger veiledning og bistand etter en hendelse.

  • Veilede og informere om aktuelle hjelpetiltak på sikt, eks. sorggruppe, sosiale tiltak, fysisk aktivitet, grupper for barn/ungdom mm.

Dersom du har behov for støttesamtale kan du kontakte psykiatrisk sykepleier Lena Granmo, telefon 9485 4239. Ordinær legevakt kan også kontaktes, telefon 116 117.

Koordinator for teamets arbeid i første fase er Andrew Amundsen, telefon 4147 1586.