Et studieheftet gir en kort innføring i noen sentrale temaer og består av 4 deler:

  • Del 1 : Å arbeide i kommunehelsetjenesten
  • Del 2: Omsorg – sentrale temaer
  • Del 3: Sykdommer hos eldre
  • Del 4: Sjekkliste

    Heftet koster kr 75 og bestilles hos:

Forlaget Aldring og helse
Postboks 2163
3103 Tønsberg
Tlf 33 34 19 50
Fax 33 33  21 53

E-post: post@aldringoghelse.no

I Hemnesberget omsorgstjeneste er dette heftet tatt i bruk. To erfarne ansatte har hatt møte med vikarer på demensavdelingen Kårstua, og gitt innføring i emnet. Etterpå har alle vikarene lånt heftet og lest gjennom det selv. Nå skal HOM gjennomføre samme tiltak i alle avdelingene.  Dette er et enkelt tiltak som vi har stor tro på. Korgen omsorgstjeneste ønsker å gå i gang med det samme tiltaket for sine ansatte i denne målgruppen.