Omsorgstjenesten i Hemnes har mottatt 250 000,- i tilskudd til opplærings- og kompetansetiltak i helse- og omsorgssektoren 2014. Det er sjette året kommunen mottar dette tilskuddet. Dette tilskuddet er avgjørende for sektoren i forhold til å gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling.

Fylkesmannen i Nordland hadde i år 9 mill til fordeling. Hovedmålet i Kompetanseløftet er å sikre tilstrekkelig, stabilt og kompetent personell i kommunens helse- og omsorgstjeneste ved å :

  • Øke bemanningen
  • Heve det formelle utdanningsnivået
  • Skape større faglig bredde
  • Styrke veiledning, internopplæring og videreutdanning

Ved Fylkesmannens behandling av søknaden er det også lagt vekt på kommunens opplærings- og rekrutteringsplan og rapporterte resultat og plandata pr 31.12.13.