Kompetansekartlegging kan være nyttig redskap både i forbindelse med kompetanseheving, vurdering av realkompetanse, og i arbeidet med omstilling. Onsdag den 18.mars fikk 3 grupper, (18 ansatte) en innføring i det å skrive CV og kompetanseattest. Ansatte som ikke har fagbrev oppfordres til å få vurdert realkompetanse samt og få avklart om de har rett til videregående opplæring.