Enhet barnehage søkte i 2012 etter midler fra Fylkesmannen for gjennomføring av kompetanseheving for to av barnehagene i kommunen. Midler ble tildelt og høst 2012 ble det gjennomført kursing med personalet i Korgen fysak barnehage og Finneidfjord barnehage.

Ved årets slutt foretok Fylkesmannen en ny tildeling av midler, som følge av gjenstående ubrukte kompetansemidler. Ved denne tildelingen mottok enhet barnehage støtte til videre gjennomføring av kompetanseheving.

Torsdag 12. og fredag 13. september avholder Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage og Bjerka barnehage planleggingsdager. Personalet skal delta på opplæring i regi av Fagakademiet. Hovedtema for disse dagene er profesjonell kommunikasjon. Personalet skal bl.a. få erfaring med veiledning, ulike kommunikasjonsverktøy, trening på «den vanskelige samtalen», utprøving av coachingverktøy.

Utgiftene til denne opplæringen dekkes fullt ut gjennom tildelte kompetansemidler fra Fylkesmannen.

 

Heidi Lien

Enhetsleder barnehage