Kommunestyremøtet 24.3 er avlyst grunnet få saker. Dette til info!

Kjell Joar Petersen-Øverleir
Ordfører i Hemnes kommune
Tlf: 75197020 / 91869522