Bente Ødegård er ansatt som kommunepsykolog i Hemnes kommune.  
Ødegård er i dag ansatt som kommunepsykolog i Tromsø kommune. Hun har lang erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge.
I 2015 fullførte hun spesialistutdanning i klinisk samfunnspsykologi da hun ønsket å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid.

Enhetsleder for helse og velferd Siv Bårdsen ser frem til at Bente Ødegård er på plass i Hemnes kommune 1. august. 

Hemnes kommune sine tjenester for barn og unge er under utvikling og prosjektet «God oppvekst i Hemnes ble igangsatt i fjor. Vi er derfor glade for å få med oss Ødegård i denne prosessen der hennes kompetanse blir viktig.