Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
01. desember kl. 09:50

Ved positiv hjemmetest

Les mer clear
error_outlinePublisert:
30. november kl. 09:06

Ledige timer for vaksinering (også 3. dose)

Les mer clear
Hjem

Kommuneplanens arealdel for Bjerka

Høring og offentlig ettersyn

Følgende utkast til plan er lagt ut til offentlig ettersyn:

Kommuneplanens arealdel for Bjerka. Dette er en overordnet arealplan for hele Bjerka fra Bjerka store til Lillebjerka. Planen er utarbeidet i henhold til et eget planprogram og skal angi utbyggingsmønster, utbyggingsareal for minimum 10 år og hovedtrekkene i vegnettet. Saksbehandler er Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 7519 7042.

Uttalefrist er satt til 5. juni 2015. Uttalelser sendes Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen eller postmottak@hemnes.kommune.no

Alle dokument er tilgjengelige på rådhuset.

1G Plankart.pdf

1G Planbestemmelser.pdf

1G Planbeskrivelse.pdf

1G Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf

Bioforsk Rapport 9 (170) 2014.pdf