Omsorgstjenesten i Hemnes kommune har et eget demensteam. Disse utgjør en ressursgruppe som gir tilbud til de som har en demenssykdom og til deres familie, pårørende og helsepersonell.

Demensteamet har søkt Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter om tilskudd til pårørendeskole og samtalegrupper og fått kr 20 000.

Dette er veldig bra da vi vet at antall personer som utvikler demens er økende og derfor et stort behov for råd og veiledning i den forbindelse.


Ragnhild Fineide
Enhetsleder
Korgen omsorgstjeneste