Plan fysisk aktivitet Hemnes  2013  16.pdffysiskaktivitet  460


Planen legges ut til gjennomsyn i perioden 25. september til 30. oktober.

Planen legges ut på rådhuset i Korgen, på bibliotekene i Korgen og Hemnesberget og på kommunens nettsider.

Innspill til høringsdokumentet sendes Hemnes kommune, Sentrumsv. 1, 8646 Korgen og må være kommunen i hende innen 30. oktober.

Kan også sendes på E-post: postmottak@hemnes.kommune.no