Brannkurs.jpg

Opplæringen er allerede igang ved sykehjemmene i kommunen, og sektorleder ved Korgen omsorgstjeneste,
Ragnhild Finneide, er kjempefornøyd etter tre måneder: - Vi har 118 ansatte og før påske var 74 ferdige med
opplæringen og hadde fått sine kursbevis i grunnleggende brannopplæring fra Branntest.no. - Tilbakemeldingene
er veldig gode. Folk setter pris på at de kan gå inn på egen PC og ta testen når det passer dem. Opplæringen er
enkel og forståelig. Spesielt positivt er tilpassingen til vår egen arbeidsplass med lokale bilder. Det blir mer
forståelig og interessant når vi kjenner igjen våre egne korridorer, brannsentral, rømmingsveier, slukkeutstyr,
osv, sier Ragnhild Finneide.

Varabrannsjef Bjørn- Erik Dambråten i Hemnes brannvesen er initiativtakeren til denne opplæringen. I et
fagblad kom han over en artikkel om det nettbaserte opplæringssystemet Branntest.no, som i fire-fem år har vært
brukt av hoteller og kjøpesentre. – Vår jobb er å kontrollere at lovverket følges opp gjennom regelmessige tilsyn.
Forskriftene sier at samtlige ansatte skal ha grunnleggende brannvernopplæring før de settes i arbeid. I praksis er
det ikke alltid like enkelt å gjennomføre slik opplæring, og derfor syntes jeg at det virket effektivt å gi ansatte
opplæringen på sin egen arbeidsplass, sier Dambråten, som har bidratt aktivt med å tilpasse Branntest.no til
kommunale bygg i Hemnes kommune.

Hemnes kommune valgte altså å starte med sykehjemmene. Nå er de ferdige med tilsvarende opplegg for de tre
største skolene i kommunen. Målet er at Branntest.no skal tas i bruk i samtlige bygg som Hemnes kommune eier
eller disponerer.

Ragnhild Finneide er glad for at opplæringen startet ved sykehjemmet. – Vi har mange mennesker i bygget hele
døgnet. Da påhviler det oss et stort ansvar på alle ansatte, ikke minst nattevaktene. Opplæringen har bidratt til en
viktig bevisstgjøring, og det er viktig at alle tar ansvar for brannsikkerheten på arbeidsplassen. Vi inkluderer
også alle hjemmesykepleiere i opplæringen, og slik sprer vi gradvis brannbevisstheten til stadig flere i
kommunen, sier hun.

En stor del av informasjonen i Branntest.no er generell, men kurset blir skreddersydd for hvert enkelt bygg, slik
at brukerne skal kjenne igjen sin egen arbeidsplass. Kurset kan de gjennomføre når det passer dem, og underveis
må de besvare en del kontrollspørsmål for å bevise at de virkelig har lest alle fagene. Til slutt lager systemet en
”eksamen” med 15 spørsmål hvor du må ha 80 prosent riktig besvarelse for å få bestått og kursbevis.

Programvarehuset i Tønsberg har utviklet Branntest.no som er markedets eneste produkt av dette slaget og
kundene er både offentlige og private bygg av alle størrelser.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Branntest.no sier Ragnhild Finneide, og kost/nytte effekten er helt klar for
vår del avslutter den kostnadsbeviste lederen i Hemnes kommune.