Hemnes Kommune har i likhet med tidligere år vedtatt å gi støtte til undervisning til elever med hovedutdannelse innen landbruk/naturbruk.

Kommunen gir kr 2 500 i støtte for studieåret 2017/18.

Vi anmoder om at dette blir bekjentgjort deres elever.

Søknad skal sendes
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 KORGEN.

 eller postmottak@hemnes.kommune.no 

Vi ønsker at studiebevis vedlegges søknaden.

Spørsmål stilles til Landbrukssjef
Øystein Dyrlie,
Tlf 751 97 145
oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no