brann.png

Det er store forskjeller på fylkene. I Oslo er andelen boligbranner som starter på komfyren på hele 21 prosent, mens det i Buskerud kun er 8 prosent.

- De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er i branner om natten at flest omkommer. Da er det gjerne relativt unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, samtidig som de har lett for å sovne fra komfyren, sier Bjørn-Erik Dambråten, varabrannsjef i Hemnes brannvesen.

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige kontor står for den praktiske gjennomføringen. Lokalt er det Hemnes brannvesen som står for gjennomføringen av kampanjen.

- Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Det finnes imidlertid teknisk utstyr, såkalte komfyrvakter, som kan forebygge komfyrbranner ved at komfyren slås av når en farlig situasjon oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt, sier Dambråten.

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 3.-5. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. 
- Det dreier seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Dambråten.

Hvert husbesøk tar cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold:
- Varslingsutstyr
- Slokkeutstyr
- Elektriske apparater og anlegg
- Ildsteder og skorstein
- Rømningsforhold

Mer informasjon om forebyggende brannvern finner dere på www.aksjonboligbrann.no og på Facebook.


Kontaktpersoner lokalt:
Bjørn-Erik Dambråten, varabrannsjef Hemnes brannvesen
Thomas Skog, feier Hemnes brannvesen

Kontaktpersoner sentralt:
DSB: Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen        mobil 975 52 424
Gjensidige: Fagdirektør brann Odd A. Rød        mobil 916 38 649
Norsk brannvernforening: Adm. direktør Dagfinn Kalheim    mobil 977 59 029