Nå nærmer det seg årets hovedinntak av nordnorske studenter ved studenthjemmet i Oslo.

Søknadsfristen for den kommunale tildelingen er 19 . j u n i !

Søknadene må være hos NNSE senest den 22.06.2024

Det betyr at alle nordnorske søkere fra tildelingskommuner, får plass i henhold til antall tildelingsplasser.
NNSE også kalt “Nordnorsken”, er et annerledes og veldig hyggelig hybelhus med sentral beliggenhet ved Ullevål Stadion i Oslo. Bygget har 147 hybler i ulik størrelse. Som navnet tilsier, er dette et studenthjem som primært er rettet mot folk fra de tre nordligste fylkene.

Les mer- og søk her:

http://www.nnse.no/

 

HUSK NORDNORSKE SØKERE KAN SØKE OM EVENTUELLE LEDIG PLASSER HELE ÅRET OG VILL ALLTID BLI PRIORITERT.  😊

Med sommerhilsen

E. Samuelsen, Eiendomssjef NNSE

Det sosiale ,vennlige og nostalgiske bostedet i Oslo