​Sverige innførte 25. januar innreiseforbud fra Norge for ikke svenske borgere. Nordmenn som eier fast eiendom, båt, campingvogn og lignende i Sverige har ikke fått reise inn for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn etter denne datoen. Men nå åpnes grensene igjen.

Regelverk

Det er grunn til å tro at mange som har fast eiendom, båt, campingvogn og lignende i områder i Sverige har behov for å gjøre tilsyn. Rana kommune øker derfor testkapasiteten betydelig for at dette skal være mulig.

Vi ber folk om å sette seg inn i gjeldende regelverk før man krysser grensen.

 • Innreiseforbudet oppheves fra og med 31. mars. Fram til den tid er grensen stengt så fremt du ikke oppfyller strenge unntakskrav.
 • Selv om Sverige tillater nordmenn å reise inn i Sverige er fortsatt hovedregelen at du må i karantene når du kommer tilbake til Norge.
 • Utenlandsreise til hytte i Sverige med overnatting regnes som en unødvendig fritidsreise. Du må i så fall i karantene i ti dager når du kommer tilbake. Denne karantene må gjøres på karantenehotell.
 • Det er kun fritak fra karantene for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende. Dersom du overnatter, oppsøker butikker, skianlegg eller har nærkontakt med andre må du i karantene i ti dager når du kommer tilbake til Norge.
 • Det stilles krav om dokumentert negativ covid-19 test som ikke er eldre enn 48 timer før innreise.

Dobler planlagt test kapasitet

- Vi forstår behovet for å få utført nødvendig tilsyn etter at grensen har vært stengt i over to måneder. Rana kommune ønsker å legge til rette for at dette skal være mulig og mer enn dobler planlagt testkapasitet for å møte dette behovet. Kommunen har imidlertid ikke testkapasitet til å legge til rette for testing der formålet er dagsturer til hytta for hele husstanden, sier kommuneoverlege Frode Berg og legger til.

- Det er svært viktig for oss å sikre at testtilbudet til personer med symptomer ikke svekkes. For å få dette til må vi derfor ha noen begrensninger i hvem som tilbys test der formålet er tilsyn av hytte og campingvogn i Sverige. Vi ber om at disse begrensningene respekteres.

Begrensninger

Begrensninger i testtilbudet for personer som eier hytte/campingvogn i utlandet er:

 • Det utføres ikke testing for dette formålet på Umbukta. Det er heller ikke mulig med drop-in testing på Umbukta.
 • Time til testing gjøres elektronisk på kommunens hjemmeside.  Det vil bli utført testing alle dager i påsken, med unntak av 1. påskedag.
 • Dersom formålet med testen er test og dokumentasjon for tilsyn av fritidsbolig/campingvogn i utlandet, må du krysse av for dette når man bestiller time.
 • Det er kun personer som har krysset av for dette ved timebestilling som får dokumentasjon på gjennomført test.
 • Kun én person i husstanden får test og dokumentasjon for å tilse hytte/campingvogn i Sverige.
 • Det er kun anledning for å ta én test for dette formålet per person i perioden 29. mars – 7. april 2021.
 • Dersom vi får en utbruddssituasjon vil personer som tar test med formål å tilse hytte/campingvogn i Sverige få kansellert sine timer, hvis dette er nødvendig for å frigjøre testkapasitet for smitteoppsporing. 

Egenandel

Testing for å krysse landegrenser er ikke helsehjelp. Det vil derfor være en egenbetaling på 400 kroner per test som tas for å kunne krysse landegrenser.

Testing ved symptomer, smitteoppsporing eller for å følge lokale anbefalinger er fortsatt gratis.