I hht domsstollovens §67 skal allmennheten oppfordres til å komme med forslag til kandidater til meddommerverv. De som skal velges i Hemnes kommunestyre er:

  • 4 lagrettemedlemmer/meddommere – 2 kvinner og 2 menn
  • 20 meddommere til tingretten – 10 kvinner og 10 menn
  • 4 skjønnsmenn
    De som oppnevnes skal ha kyndighet på ett eller flere områder som vanligvis berøres av skjønn. Spesielt nevnt er kyndighet innenfor blant annet jord- og skogbruk, arealplanlegger, Eiendomsutvikler, Entreprenør, Arkitekt, Megler, Takstmann, Revisor/Økonom og Reindrift.
  • 8 jordskiftedommere - 4 kvinner og 4 menn.

Det er ønskelig at meddommerne skal ha kunnskap om ett eller flere av følgende tema: Landbruk, skogbruk, jakt og fiske, reindrift, entreprenørkompetanse/vegbygging, Arealplanlegging/eiendom.

De fleste av sakene innebærer befaring. Meddommerne må derfor ha normalt god helse og kunne ta seg frem i terrenget.

 

Det stilles strenge krav til vandel (ustraffet). Meddommere som har tjenestegjort inneværende periode kan be seg fritatt.

 

Forslag til kandidater til de ulike verv, sendes:

Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Eller: postmottak@hemnes.kommune.no

Frist for innlevering av forslag: 18 mars 2024

 

LES MER HER:

https://www.domstol.no/no/meddommer/