I hht domsstollovens §67 skal allmennheten oppfordres til å komme med forslag til kandidater til meddommerverv. De som skal velges i Hemnes kommunestyre er:

  • 4 lagrettemedlemmer/meddommere – 2 kvinner og 2 menn
  • 20 meddommere til tingretten – 10 kvinner og 10 menn
  • 4 skjønnsmenn – de som oppnevnes skal ha kyndighet på ett eller flere områder som vanligvis berøres av skjønn. Spesielt nevnt er kyndighet innenfor bygningsvesen samt jord- og skogbruk.
  • 8 jordskiftedommere - 4 kvinner og 4 menn. Det forutsettes fysikk til å kunne gjennomføre befaringer i terrenget og kyndighet om jordskifte.

Det stilles strenge krav til vandel (ustraffet). Meddommere som har tjenestegjort inneværende periode kan be seg fritatt.

Forslag til kandidater til de ulike verv, sendes:

Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Eller: postmottak@hemnes.kommune.no

Frist for innlevering av forslag: 03.04.2020