Vi søker meglere til konfliktrådet i Hemnes og Rana kommuner:

Meglervervet er basert på legmannsprinsippet. Det kreves ingen spesiell utdanning, men vi legger stor vekt på personlige egenskaper. Du må være over 18 år. Politiattest kreves. Meglerne oppnevnes for 4 år.

Meglerens oppgave er å bringe partene sammen til et meglingsmøte og å lede forhandlingene mellom dem.

Obligatorisk grunnopplæring vil bli gitt ved oppnevning, samt regelmessig oppfølging; individuelt og sammen med de andre meglerne i konfliktrådet. Arbeidet lønnes for tiden med ca. kr 130,00 pr. time (fastsatt av Justisdepartementet). Det gis kjøregodtgjøring etter statens satser. Meglingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid og hovedsakelig i det området du er bosatt.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konfliktsleder Kari Vik tlf. 75 10 11 19/91 51 91 55.

Søknad med CV og begrunnelse for hvorfor du ønsker å bli megler sendes: kari.vik@konfliktraadet.no innen. 25. april 2009.