Årets kampanjeuke, 2.-6. september, skal handle om at voksne samarbeider for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer, der barn kan utvikle vennskap og gode relasjoner.

Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. I år rettet kampanjen oppmerksomheten mot voksnes samarbeid – i barnehagen, på skolen, på fritiden og i lokalmiljøet - for å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for mobbing. Skal vi stoppe mobbingen, må voksne samarbeide, på tvers av institusjoner og sektorer, for et inkluderende miljø der det er plass til alle.

 

Skole02_500x356.jpg