Onsdag 29/1 ble det på Korgen vertshus gjort ære på medarbeidere som har lang tjenestetid i Hemnes kommune.

I tillegg var det 8 personer som fikk sluttgave. For å få en slik gave må man minst ha 25 års tjeneste i kommunen.

Det var ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir og rådmann Amund Eriksen som sto for utdelingen.

use_Q99A5562.jpg

25 års tjenestetid (gullklokker)

Fra venstre: Maja Skaalbones, Merethe Vatshaug, Elsa Hoel, Merethe Kristensen Valla, Ann Christin Valla, Trond Stien, (Amund Eriksen, Kjell-Joar Petersen Øverleir), og Tom Horseng. (Anne Berit Kjerrvang og Bente Bang var ikke tilstede.)

use_Q99A5566.jpg

25 års tjeneste (sluttgave)

Fra venstre: Bjørg Hanssen,  Merete Kari Svendsen, Birgit Storvik, Edith Brauten, Berit Braaten, (Amund Eriksen, Kjell-Joar Petersen Øverleir) Marianne Stumpf og Torgunn Brendmo. (Astrid Langseth var ikke tilstede.)