Hemnes kommune inviterte tirsdag 22. januar en gruppe medarbeidere fra ulike enheter til middag på Korgen Vertshus.

Bakgrunnen for dette var at kommunen ønsket å hedre flere ansatte for 25 års tjeneste i kommunen.

I tillegg var det også noen som fikk sluttgave. For å få en slik gave må man minst ha 25 års tjeneste i kommunen.

Det var ordfører og rådmann som sto for utdelingen. I tillegg var det flere medlemmer fra formannskapet representert.

Jubilanter

Fra venstre: Randi Espervik, Turid Holmstrand (bak), Sissel Lifjell, Astrid Bjøraas (bak), Amund Eriksen, Laila Lange (bak), Ragnhild Fineide, Kjell Joar Petersen-Øverleir
 

Jubilanter

Fra venstre: Amund Eriksen, Ragnhild Tverå, Bente Hjerpbakk, Jon Arne Jacobsen, Kjell Joar Petersen-Øverleir


Disse var ikke tilstede:

Klokker:
Ulli Olsen
Bjørg Strandheim Nilsen
Astrid Jonassen
Kjetil Sjåvik

Sluttgave:
Ulli Olsen