1.PNG

Scandic Havet Bodø – 12. oktober kl. 09:00
Kommunene i Samordnet Innkjøp I Salten har utvidet, og består i dag av 13 kommuner i Nordland fylke.
Det kjøpes varer og tjenester for hundretalls millioner i året, i tillegg til investeringer i hht kommunenes økonomiplaner. 
Gode offentlige anskaffelser krever gode leverandører som tilfredsstiller våre behov.

Vi trenger mange interesserte og kvalifiserte leverandører som vil utnytte mulighetene for økt omsetning og produkt- og tjenesteutvikling. 
Vi ønsker å tilby informasjon og kompetanseheving for våre potensielle leverandører, slik at offentlige anskaffelser oppleves som enklere. 
        

Ta del i en unik mulighet for innsikt og kompetanseheving!

Næringslivsdagen er åpen for alle potensielle leverandører til kommunene i innkjøpssamarbeidet SIIS. Deltakeravgift er satt til 600,- pr. deltager, og dekker mat samt leie av lokale. For påmelding, se nederst i dokumentet. 

3.jpg

Om næringslivsdagen
Bli kjent med Samordnet Innkjøp (SIIS) og hvordan vi arbeider med offentlige anskaffelser.
Få informasjon om kommende anskaffelser.
Faglige innlegg om hvordan du som leverandør kan forberede deg og gi tilbud i offentlige anbud, og hvordan et godt samarbeid kan utvikles mellom deg og din offentlige kunde. 
Få informasjon om mer kompetanseheving.

2.PNG

Næringslivsdagen arrangeres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO, KS, Difi) som har som mål å skape fremtidsrettede løsninger gjennom bedre offentlige anskaffelsesprosesser. Anskaffelser med mer dialog mellom offentlig oppdragsgiver og leverandørene skal skape næringsutvikling og en mer moderne offentlig sektor.

PÅMELDING

Jeg (vi) ønsker å delta på Næringslivsdagen 12. oktober 2016. 

Navn: 
Bedrift: 
Adresse: 
Epost:

Bindende påmelding innen fredag 7. oktober kl. 12:00
Deltager avgift – Kr 0,-.
Sendes på epost til: 
Oystein.nilsen@bodo.kommune.no