Kommunestyret vedtok i forbindelse med planvedtak om skuterløyper at det skulle foretas en evaluering etter 2016-sesongen.

På bakgrunn av innspill og tilbakemeldinger vi har fått, blir det både justeringer av løypetraseer og løypeforskrift.

Den praktiste forvaltningen, driften av løypene og økonomien blir også tatt opp på møtene – samt sammenhengen mellom dispensasjonspraksisen og løypenettet.

 

For mer informasjon kontakt:

Håkon Økland                  

tlf.:      916 70 540

e-post: haakon.okland@hemnes.kommune.no