Folkemøte på alle tettsteder til følgende tidspunt:

Tid og sted
Tettsted: Lokale:  Tidspunkt
Bleikvasslia Gammalskola 21. november kl. 18.00-20.30
Korgen Mingleareal Korgen sentralskole 22. november kl. 18.00-20.30
Finneidfjord Finneidfjord samfunnshus 5. desember kl. 18.00-20.30
Hemnesberget Aulaen 6. desember kl. 18.00-20.30
Bjerka Vallaskola 7. desember kl. 18.00-20.30

Det vil bli enkel servering under møtene. 

Håper at akkurat du har anledning til å bidra

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel skal peke ut den langsiktige utviklingen i kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Hemnes.

Vi trenger dine innspill for å utarbeide planene for fremtidens Hemnes kommune!