dialogmote1.PNG

INVITASJON TIL DIALOGMØTE OM INNFALLSPORTENE TIL OKSTINDAN
Onsdag 20. mai 2015 kl. 08:30 – 15:00 på Korgen Samfunnshus

Vi har Nord-Norges høyeste fjell, vi har Norges eldste bre, vi har Rabothytta! Det skrives 
og snakkes mye om Okstindan for tiden. Fjellheimen vår er ikke lenger en bortgjemt perle,
men er blitt et attraktivt reisemål både for friluftsfolk og for arkitektur- og kulturinteresserte fra hele verden.

Hvordan skal vi legge til rette slik at både grunneiere, lokalbefolkning og besøkende 
blir fornøyde? Hvordan vil vi at folk skal bli tatt imot?  Hvilket inntrykk vil vi at folk skal sitte 
igjen med? 

Hemnes kommune har som intensjon å skape dialog og kjøre gode prosesser rundt utviklingsarbeidet i hele kommunen.Vi har vært så heldige å få eksterne midler fra Miljødirektoratet for å jobbe med innfallsporter og besøksforvaltning i Okstindan, og inviterer derfor til dialogmøte 20. mai 2015 på Korgen Samfunnshus kl. 08:30 – 15:00. 

Her vil vi også kort presentere arbeidet med tilrettelegging av skuterløyper i områdene som grenser opp mot Okstindan.
Din deltagelse er viktig for oss, og vi vil gjerne kartlegge meninger og erfaringer fra alle som ønsker det.

Påmelding til bygdeutvikler innen 7. mai
Marit Valla
marit.valla@hemnes.kommune.no

VELKOMMEN!

dialogmote2.PNG


dialogmote3.PNG

PROGRAM DIALOGMØTE 
Onsdag 20. mai 2015 Kl. 08:30 – 15:00 på Korgen Samfunnshus

08:30    Velkommen v/ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir.
 
08:45     Presentasjon av innfallsportene til Okstindan.
Ved Dag Brygfjell og Per Jomar Hoel.

09:25     Presentasjon av Statskog sine spesialiteter på Helgeland, med fokus på Hemnes.
Ved Tare Steiro. 

09:35    Presentasjon av forslag til skuterløyper ved Okstindan.
Ved Karl Johan Lenningsvik og Kenn Arne Berntzen, Hemnes kommune.

09:45    Verdiskaping basert på naturarven. Ved Bente Rønning, Miljødirektoratet.

10:00     Besøksforvaltning og Merkevarebygging. Ved Gaute Sønstebø, Miljødirektoratet.

10:15     Pause med kaffetår og kamkake. 

10:30    Et pilotprosjekt på besøksforvaltning og merkevarebygging. 
Ved Kari Sveen, Jotunheimen Nasjonalpark. 

11:00    Dialogkafé ledet av Tone Jakobsen/Kunnskapsparken Helgeland
og Bente Rønning/ Miljødirektoratet. 

12:30    Lunsj.

13:30    Presentasjon av alle innspill. 

14:00    Dialog om veien videre. 

15:00    Takk for i dag og vel heim.

dialogmote2.PNG