Onsdag 6. mars fra kl. 18-21 i Aulaen på Hemnesberget

Som følge av tap av mange arbeidsplasser den senere tid, er Hemnes kommune kommet i posisjon til å søke såkalt omstillingsstatus. Dette gir kommunen og næringslivet en mulighet for ekstraordinær satsing på næringsutvikling over inntil 6 år.

Nå er vi i gang med å arbeide frem en strategi og handlingsplan for en slik ekstraordinær satsing på lokal vekst. Dette arbeidet skal være ferdig i mai, og det er valgt et omstillingsstyre med tung representasjon fra næringsliv, samt politisk/administrativ ledelse i Hemnes kommune. Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge bidrar i dette arbeidet.

For å lykkes i denne satsingen er det avgjørende med stor grad av involvering av lokalt næringsliv og lokalsamfunn, noe vi vil gjøre via intervjuer og åpne folkemøter.

 

På innspillsmøte onsdag den 6/3 vil vi både informere og ikke minst få råd fra bedrifter og lokalmiljø om hva som er Hemnes sine fortrinn, og hvor vi har størst mulighet for å skape vekst og nye arbeidsplasser i årene fremover.

Mål med møtet:

 • Informere om og forankre det pågående arbeide med å søke om og planlegge et større omstillingsprogram for ekstraordinær næringsutvikling over 6 år
 • Få råd og innspill hos bedrifter og lokalsamfunn til vekstområder, satsinger og viktige tak i omstillingsarbeidet – som er i tråd med næringslivets behov.

Program

18.00: Velkommen ved ordfører Paul Asphaug
 

Del 1: Muligheter knyttet til omstillingsstatus for Hemnes

 • Kort om hvorfor vi søker omstillingsstatus, ved kommunedirektør Amund Eriksen
 • Om det pågående arbeidet med å utvikle omstillingsstrategi og tiltak, ved prosjektleder næring Karl-Johan Lenningsvik
 • Hva betyr omstillingsstatus og hvilke muligheter gir det for bedrifter og lokalsamfunn,
  ved Nordland fylkeskommune.
   

Del 2: Innspill og dialog om ståsted og vekstområder for næringsutvikling i Hemnes

 • Innledning ved prosessleder Berit Laastad fra Essensi as
 • Dialog og drøftelser om:
  • Muligheter og utfordringer for næringsutvikling i Hemnes?
  • Viktige vekstområder som bør prioriteres i en omstillingsstrategi?

 

21.00: Avslutning og veien videre ved ordfører

Økt ressursbruk og kapasitet

For 2024 har vi allerede lykkes med å få økte ressurser til næringsutvikling i form av tilskuddsmidler og økt kapasitet. Det viktigste vil dog være at lokalt næringsliv ser muligheter og ønsker å satse på vekst og utvikling av egen virksomhet, både eksisterende og nye.

Vi håper derfor at nettopp du melder deg på i dette viktige arbeidet for oss alle her i kommunen.

 

 

Ønsker DU å være med å påvirke framtida i Hemnes? Delta og del dine tanker!


Vi håper at så mange som mulig stiller opp på vegne av sin virksomhet, bransje og lokalsamfunn.


Velkommen til innspillsmøte 1.