Kommunene Hemnes, Rana, Nesna og Lurøy samarbeider i Kommunal og modeniseringsdepartementet sitt prosjekt Byregionprogrammet og har fastsatt tre satsingsområder vi skal jobbe videre med sammen med næringslivet: 

1) Nettverk og samarbeidsarenaer     

2) Attraktivitet/omdømme   

3) Samferdsel.

Vi har gleden av å invitere til det første nettverksmøtet 2. juni for å starte jobben med å konkretisere de strategier og tiltak som regionen vil prioritere.

Målsettingen med dagen er at næringsliv og kommuner gir sine innspill om behov innenfor disse tre områdene slik at prosjektet jobber videre med de tiltak og strategier som vil gi gode effekter for regionen.

Her finner dere foreløpig program.