Bilderesultat for veiarbeider

Årets bevilgning på det kommunale investeringsbudsjettet for kommunale veier og grøntanlegg er på totalt 5,5 mill.  I 2017 er følgende prosjekter vedtatt.

  • Veirenovering  tilknyttet anlegg for vann og avløpsrenovering på Hemnesberget. Gjennomføres i egenregi.
  • Renovering Lapphellveien Hemnesberget. Anbud, omfatter renovering av hele Lapphellveien + Møllebakken og gjennomføres av Johansen maskin AS. Delvis oppstartet men fullt anlegg starter rundt uke 32 med  asfaltering og ferdigstilling uke 36.
  • Renovering Svalengsveien. Anbud, omfatter renovering av parti fra Nordsjøveien til Finneide gård og gjennomføres av Johansen maskin. Oppstart uke 32 med asfaltering og ferdigstilling uke 36.
  • Skilting av nye fartssoner Bjerka. Anbud gjennomført av Skogpartner, omfatter endring av fartssoner i Bjerka sentrum.
  • Skilting veinavn. Gjennomføres i egenregi med oppstart uke 34. Omfatter nye veinavnskilt etter nye vedtak om veinavn på kommunale veier og private veier. (I første omgang Gjeitvikveien, Sundsveien, Målvassveien, Breivikveien, Skoganveien, Kangsliveien, Korgfjellveien, Anleggsveien, Øverleirveien, Vesterliringen, Flatmoveien, Fjellavliveien, Solvangveien, Bygdåsveien, Langliveien, Hølbekkliveien, Bukkliveien, Holger Fangels vei og Heimtunveien)
  • Renovering parti av Stran-veien. Omfatter utfylling i parti av vei mellom Melandsbrua og Brygfjel. Anbud gjennomført i vår av Johansen maskin.
  • Renovering av trafikkøy ved Coop Bjerka.  Delvis gjennomført (Skogpartner)
  • Forøvrig er det bevilget midler til utskifting av gatelysanlegg med utdaterte lysarmatur og skoging i sentrumsområdene.

I tillegg skal Skjæranveien og Svenskbyveien på Hemnesberget asfalteres i høst i forbindelse med at veiene har fungert som omkjøring for anlegget i Fv808. Deler av Hagaveien og Nordmarkveien + starten av Tuvslettveien skal også asfalteres i høst i forbindelse med at de ble benyttet som omkjøring for E6 under arbeidene med tunellene på E6.