Innspill fra Bygdemøtene

Hemnes kommune inviterte i løpet av mars 2013 til Bygdemøter i alle de fem bygdene i kommunen. Totalt møtte over 140 personer opp for å høre om arbeidet med kommuneplanen og for å være med på å "ta Hemnes inn i framtida". De oppmøtte ble utfordret til å svare på og reflektere over en del spørsmål, både individuelt og i grupper.

Alle innspillene er nå skrevet ned og oversikten ligger vedlagt i excel-format.

Denne listen er "råmaterialet" slik det ble nedskrevet på møtene og uten videre bearbeiding.

Innspillene bekrefter at vi har forbedringspotensiala, men også at vi har veldig mye å være stolte av i kommunen vår!   De viser også at vi har mange kreative innbyggere med mange gode, og mer eller mindre realiserbare, ideer til hvordan kommunen vår kan se ut i framtiden. Det er bra! Vi må våge å tenke langsiktig og stort!

I arbeidet med Kommuneplanen og Samfunnsdelen av den, jobber vi nettopp med å tenke langsiktig og legge strategier for hvor vi vil og hvordan vi skal komme oss dit.

Tusen takk til alle dere som var med på Bygdemøtene og ga oss innspill til dette!

Kommuneplanen blir lagt ut til høring i løpet av juni i år.