INNOVASJON NORGE HAR KONTORDAG I HEMNES 24. SEPTEMBER.

Har du en forretningsidè eller et nyskapende prosjekt som du jobber med? Benytt sjansen når Linda Simensen fra Innovasjon Norge har kontordag på Rådhuset i Korgen den 24. september kl. 13:00-15:30.

Linda Simensen

Linda Simensen fra Innovasjon Norge kommer til Korgen 24. september

NB! Invitasjonen gjelder også de som har planer om å søke BU-midler til landbruksprosjekter/ driftsbygninger.

Individuelle møter avtales med Håkon Økland - tlf. 751 97 146 / 916 70 540. Linda deltar også på næringslivslunsj på Korgen vertshus kl. 11.30 – 13.00 sammen med Annfrid Olsen fra Rana Utviklingsselskap. Tema blir etablering og tilbud til etablerere.

Velkommen!