Innovasjon Norge har kontordag på Rådhuset i Korgen den 15. november 2011.

Ta kontakt for avtale med Håkon Økland snarest på tlf. 751 97 146 / 916 70 540.