kmd_no.gif

- Vi vil fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor. Kommunene er naturligvis en viktig del av dette. Regjeringen har ambisjoner om at kommunene skal kunne tilby gode tjenester som er tilpasset innbyggerne i framtida. For å nå målet, må kommunale oppgaver løses på nye måter. Innovasjon er å tenke nytt og enda smartere. Innovasjon handler om å skape en bedre og enklere hverdag for folk. Det er en fordel også for de som jobber i kommunene.
 
Det sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som håper kommunene vil vise interesse for konkurransen om prisen.

 39198_img___1393441332.jpg
- Jeg håper vinnerkommunen vil inspirere andre kommuner til å tenke nytt og smart, og sette i gang innovasjonsprosesser. Kommuner som har satt i gang større eller mindre innovasjonsprosesser, eller tiltak som har skapt merverdi for innbyggerne i kommunen er de som kan søke om prisen.
 
En jury skal vurdere søknadene fra kommunene. Shahzad Rana vil lede juryen. Difi og KS vil også bli invitert med i juryen.
 
- Jeg er veldig glad for at Shahzad Rana har tatt jobben som leder for juryen. Han er veldig kompetent, er opptatt av innovasjon, nytenking og har et sosialt engasjement, sier Sanner.
 
Prosjekt og tiltak vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Overordnet vurdering av tiltaket.
  • I hvilken grad tiltaket er nytt og ikke prøvd tidligere.
  • I hvilken grad tiltaket har medført eller kan ventes å medføre en merverdi for kommunen sine innbyggere.
  • I hvilken grad tiltaket er med på å skape en innovasjonskultur og har generert nye innovasjonstiltak.
  • I hvilken grad tiltaket er formidlet videre/planlagt formidlet videre til andre kommuner.
  • I hvilken grad tiltaket fører til en forenkling av arbeidsprosessene i kommunen.

Hvordan prosjektet/tiltaket svarer på kriteriene bør komme tydelig fram av søknaden.

Søknadsfristen er 1. april 2014.

Søknaden kan komme fra kommunen selv eller enheter/etater i kommunen.
Merk søknaden ”Innovasjonsprisen” og send den til postmottak@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

  • Seniorrådgiver Helga Aanderaa, tlf. 22 24 71 50
  • Seniorrådgiver Alexander Wiken Lange, tlf. 22 24 72 44