Det er nå avtalt at AllTele/T3 og Telemix vil levere internettjenester til kunder langs fiberen som går mellom Hemnes kommune og Hattfjelldal kommune. For kunder i tidligere HattNett, er svenske AllTele/T3 en kjent leverandør som vi nå også kan tilby til våre nye kunder i Villmarksnett. Tjenesten har vært driftssikker og stabil for eksisterende abonnenter i Hattfjelldal, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid om våre nye kunder. Telemix holder til på Mo, og leverer blant annet ulike bredbåndtjenester lokalt på Rana og omliggende områder. Vi ser fram til at også de kan levere tjenester til Villmarksnetts kunder. 

De ulike innholdsleverandørene har ulike krav til utstyr i fiberen. Når leverandør nå er på plass, har vi kunnet begynne installasjon av teknisk utstyr i nodene (koplingspunktene) og «sveising» av den enkelte kunde til hovedfiberen. Vi har også vært avhengig av snøsmeltingen for å komme i gang. Det har nå smeltet såpass mye over fiberkummene nå, slik at vi de siste to ukene endelig har kunnet få fortgang i å sveises kundefiberen til hovedfiber, og det begynner nå å bli klart slik at kundene snart kan få tilgang til WEB-en. 

Begge innholdsleverandørene jobber nå også for å få på plass muligheter for å kunne tilby «TV-pakker» i vårt nett. Hvordan dette vil tilbudet vil være, må vi komme tilbake til når vi vet mer om hva de kan få til. 

Vi håper å kunne levere nettilgang i juni måned.

For bestilling av fiber fra Villmarksnett: http://www.villmarksnett.net/bestilling-av-fiber-fra-villmarksnett.5925596-396420.html

  • Kunde utfører graving av fiberrør til husvegg. (rør fås av oss)
  • Pris på etablering gjelder for bestillinger ut året.

 

For bestilling av internett fra innholdsleverandører: http://www.villmarksnett.net/bestilling.396420.no.html

  • AllTele/T3. Tilbud på: 2 første månedene gratis hvis man bestiller 100/100 Mbit/s.
  • Telemix. Tilbud på: 2 første månedene gratis

 

For ytterlig informasjon se: http://www.villmarksnett.net