30.04.2014

Informasjon nr. 1

 

HVERDAGSREHABILITERING

Rådmannen har bedt helse- og omsorgstjenesten i Hemnes kommune om å innføre hverdagsrehabilitering som et tilbud og arbeidsmetode i tjenesten.

Bakgrunn:

Mange norske kommuner arbeider med å legge om hjemmetjenesten til mer vekt på hverdagsrehabilitering og mestring. Målet er at eldre og andre med varige eller midlertidige funksjonsnedsettelser, skal bo hjemme og være aktive og sosiale så lenge de ønsker det. Dette er en rehabiliteringsmodell somkrever at de ansatte jobber og samarbeider på nye måter.

Hemnes kommune:

I Hemnes kommune er det vedtatt en prosjektperiode på 3 år, med oppstart januar 2014. Enhetsleder for omsorg er ansvarlig for oppfølging av prosjektet.  Prosjektgruppa som er utnevnt er:

  • Line Trongmo (Fysioterapeut)-Leder
  • Marit Lenningsvik (Ergoterapeut)- sekretær
  • Mona Wennberg-Leder hjemmetjenestene Hemnesberget
  • Janne Villmones-Representant hjemmetjenesten Korgen
  • Håkon Kvitnes- Eldrerådet

Informasjonsbrosjyre rettet mot brukerne vil bli tilgjengelig for publikum i løpet av våren.

Linker: