Dispensasjonsnemda i Hemnes Kommune har vedtatt å inndra alle scooterdispensasjoner på strekningen Bjerka- Store Målvatn med øyeblikkelig virkning.
Inndragningen er gjeldene fra d.d. og ut sesongen 2014/ 2015. All kjøring til Store Målvatn må skje via isfiskeløypetraseen i Bjerkadalen.

Årsaken for denne inndragningen er forstyrrelse av reinen i området. Vi har fått melding om mye uaktsom kjøring i området, derfor må vi gå til slike sanksjoner.