Hemnes kommune inviterer alle innbyggere til en undersøkelse om informasjon fra kommunen til innbyggerne. Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan kommunen på best mulig måte kan nå flest mulig av innbyggere med relevant informasjon

Ønsker du å hjelpe Hemnes kommune med informasjonsarbeidet kan du ta undersøkelsen HER

Undersøkelsen tar ca. 1-2 minutter. På forhånd takk!