Image_001.jpg

På møtene vil informere om de nye tiltaksstrategiene for miljø, skogbruk og klima som kommunen vedtok høsten 2013. (Tilskuddsordningene SMIL og NMSK) og kort om tilskudd til drenering.

Skogbruksleder Jon Hallvard Hjerpbakk vi informere om hvordan vi skal få ny og etterlengtet giv i arbeidet med ungskogspleie. Allskog har nå fått tilgang på lokale folk til denne jobben og tar gjerne i mot bestillinger på oppdrag.

Vel møtt!

  • Gammalskola i Bleikvassli Onsdag 23.04 kl 19.00
  • Korgen Vertshus Torsdag 24.04 kl 19.00

Vennlig hilsen fra oss på Landbrukskontoret

Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145,
oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Håkon Økland, tlf. 7519 7146,
haakon.okland@hemnes.kommune.no

Jon-Arne Leirvik, tlf. 7519 7143,
jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no

Image_002.png