Det skjer mye i regionen med spennende muligheter for Hemnes og for Korgen!

Hva ønsker du skal skje for å få et attraktivt og livlig sentrum - for barn, ungdom, voksne og
næringslivet - for oss som bor her - og for besøkende?
Hemnes kommune og Okstindan natur- og kulturpark ønsker velkommen til lag og foreninger,
næringsaktører og alle som har et engasjement for å stake ut veien videre for Korgen!

Program:

Del 1: Informasjon om pågående aktiviteter og innspill til utvikling av Korgen:
Hemnes kommune, Okstindan natur- og kulturpark, lokale lag- og foreninger og næringsaktører
Pauser med servering
Del 2: Workshop. Prosessleder er Ragnhild Godal fra Distriktssenteret

Påmelding:

Påmelding innen 3. april til inger.lise@okstindan.no Tlf. 952 91 993
ALLE SOM ØNSKER Å BIDRA ER HJERTELIG VELKOMNE!