brann.jpg
 

Oppdatering kl: 15:36

Barnetrinnet (1-4)

 • Transport fra tirsdag 20/9
 • Det blir satt opp buss fra Korgen sentralskole opp til Vesterli – 08:30. Korresponderer med skolebussene begge veier.

Branntomten sikres 
Branntomten på Korgen sentralskole sikres nå med gjerde rundt bygningen. Det påpekes at det ikke er anledning for uvedkommende å gå innenfor gjerdene. Det er forbundet med stor risiko. Kommunen ber om at alle respekterer ferdselsforbudet. Overtredelse vil bli anmeldt.
---------------------------


Informasjon om undervisning:

Hele personalet ved Korgen sentralskole har vært samlet siden kl. 09:00, for å finne alternative muligheter for å starte opp undervisningen.
Status pr. nå på dette er:

Småtrinnet og SFO (1-4)

 • Småtrinnet (barneskole) og SFO vil få midlertidige lokaler på Ski-huset i Vesterli.  
 • SFO åpner som vanlig kl. 07:00 på tirsdag på Ski-huset i Vesterli.  
 • Det kommer informasjon om skyss, når dette er avklart

Mellomtrinnet (5-7)

 • Det arbeides med ulike alternativ i Korgen, som skal kunne gi tilfredsstillende underviskningsforhold. 
 • Mellomtrinnet har undervisningsfri på tirsdag 20/9
 • Mellomtrinnet skal møte på Korgen samfunnshus onsdag 21/9 – kl. 08:30

Ungdomstrinnet (8-10)
Det vurderes også her ulike muligheter. 

 • Elevene på ungdomstrinnet har undervisningsfri tirsdag 20/9
 • Onsdag 21/9 og torsdag 22/9 vil det være ekskursjon for alle elevene i ungdomsskolen – oppmøte ved Korgen sentralskole kl. 08:30 – begge dagene.
 • NB!  Elevene må være kledde for å være ute, både 21. og 22/9!
 • Fredag 23/9 – undervisning på Korgen samfunnshus – oppmøte 08:30

Ekstra formannskapsmøte
Torsdag 22/9 vil det bli avholdt et ekstra formannskapsmøte kl. 09:00. Her vil det bli skissert mulige alternativ for undervisningslokaler fremover. Samme dag – 22/9 – vil kommunestyret få en oppdatert orientering om situasjonen.

Videre informasjon fra Hemnes kommune:
Informasjon vil bli publisert så snart det er noe nytt.

Kommunens informasjonskanaler er: 
Nettside: http://www.hemnes.kommune.no
Facebook: http://www.facebook.com/hemneskommune/