Inntil videre innstilles alle fysiske møter mellom brukere og støttekontakter. Støttekontakter oppfordres til å bruke den tildelte tiden til å ringe bruker.

Brukere vil bli kontaktet av kommunen.
Dersom støttekontakter har spørsmål bes de å ringe tildelingskontoret.