Fra og med i dag 12.mars 2020 er det innført restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter.

 

I Hemnes kommune innebærer dette at Korgen omsorgssenter, inkludert Nystua, Hemnesberget omsorgssenter, Prestegårdshagen bofellesskap, Aspmoen bofellesskap, Villmoneset bofellesskap og Barneavlastningen stenges for besøkende inntil videre. Ved inngangen til de ulike lokasjonene vil det finnes et telefonnummer du kan ringe dersom du etter avtale med tjenesten skal få tilgang til bygget.

 

Fortrinnsvis er det ønskelig at man benytter de eksisterende telefonnumrene til de ulike omsorgssentrene og bofellesskapene.
 

Du kan også sende epost til postmottak@hemnes.kommune.no eller til:

 

Enhetsleder omsorg; Kari Lillebjerka kari.lillebjerka@hemnes.kommune.no Tlf. 978 99 965
Sektorleder Korgen omsorgstjeneste; Ragnhild Fineide ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no Tlf. 951 81 676
Sektorleder Hemnesberget omsorgstjeneste; Vigdis Reinholdtsen vigdis.reinholdsen@hemnes.kommune.no Tlf. 976 99 277
Sektorleder Miljøtjenesten; Mai-Britt Karlsen mai-britt.karlsen@hemnes.kommune.no Tlf. 950 76 163