Det er nå bestemt på nasjonalt nivå at alle skoler og barnehager skal stenges. Det er likevel slik at kommunen plikter å ha et omsorgstilbud for husstander der begge foreldrene har en av følgende kritiske samfunnsfunksjoner/jobber og har behov:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Behov for omsorgstilbud må meldes til:

Barnehage til enhetsleder Heidi Lien, heidi.lien@hemnes.kommune.no Tlf: 951 73 024

Skole til rektor på den enkelte skole.

Korgen: Kjell-joar Pettersen Øverleir; kjpo@hemnes.kommune.no Tlf: 918 69 522
Hemnesberget: v/ Brage Aasheim; brage.aasheim@hemnes.kommune.no Tlf: 950 67 619
Finneidfjord: Åse Ingunn Buskli; Ase.Ingunn.Buskli@hemnes.kommune.no Tlf: 911 26 874
Bjerka: Ørjan Henriksen; orjan.henriksen@hemnes.kommune.no Tlf: 930 22 689
Bleikvassli: Jon Ervik; jon.ervik@hemnes.kommune.no Tlf: 908 57 288

Alle ansatte skal fortsatt møte opp på jobb dersom ikke annet er avtalt med sin leder. Inntil videre er det opp til lederne å finne oppgaver til sine ansatte, men på sikt kan det være aktuelt å omdisponere ressurser til andre tjenester.  

I tillegg er blant annet følgende tiltak innført i Hemnes kommune:

 • Rådhuset stenges for besøkende inkludert treningsrom
 • Ungdomsklubbene stenges til etter påske i første omgang
 • Kulturskolen stenges til etter påske i første omgang
 • Alle kulturelle arrangement samt idrettsarrangement (inkludert aktivitet i basseng) er avlyst

 

12.03.2020
Rådmann Amund Eriksen