Informasjon til alle ansatte i Hemnes kommune.  

For å unngå korona-smitte blant våre ansatte stoppes nå alle reiser i kommunal regi fra dagens dato. Dette gjelder alle reiser på vegne av Hemnes kommune ut av Helgeland. Reiser som er bestilt må avbestilles så snart som mulig. Dersom det er kurs eller lignende anbefales det å sjekke om skype/teams/easy-meeting etc. kan benyttes. Inntil videre blir ikke møtevirksomhet innenfor Helgeland stoppet.  

Beklager de ulemper dette måtte medføre.