Den siste uken er det registret 8 nye koronatilfeller i Hemnes – tre tilfeller er bekreftet med PCR. For de andre fem avventes en endelig bekreftelse, etter positiv selvtest. Alle åtte er i isolasjon.

Før skolestart, etter juleferien, vil alle skoleelever, og alle ansasatte i skolene og barnehagene bli tilbudt å gjennomføre selvtester. Dette for å hindre og begrense smitte. Smittesituasjonen i Hemnes beskrives per i dag (3/1-22) som uavklart. Selvtestingen blant skolebarn og ansatte vil kunne bidra til å få bedre oversikt over smittesituasjonen.

Det er ennå ikke registrert omikronsmitte i Hemnes.

Lokale tiltak

Lokale tiltak som ble innført med virkning fra 10. desember blir videreført til og med 17/1-22, etter kommuneoverlegens beslutning. 

  1. Folkebadene er stengt
  2. Ungdomsklubbene er stengt
  3. All aktivitet utenom normal kommunal drift stoppes i kommunale lokaler.​ 

 

Viktige anbefalinger

De viktigste smittevernanbefalingene er:

  • Hold deg hjemme om du er syk og test deg
  • Begrens antall nærkontakter
  • Hold avstand til personer utenfor egen husstand og bruk munnbind om avstand ikke er mulig.
  • Vaksiner deg

Dersom du tester positivt på hjemmetest skal du melde inn resultatet på positivhjemmetest@rana.kommune.no. Tenk igjennom hvem du har hatt nærkontakt med, og informer dem slik at de kan få tatt en selvtest