friviligsentral.jpg

Seniornettklubben på Hemnesberget har 19 deltakere. 

Informasjon om tema vil bli annonsert på vanlig måte på "Det skjer i Hemnes" og i Rana Blads spalte "Ke så skjer".
Det vil være snakk om informasjon som er relevant for befolkningen generelt og som er knyttet til nettbruk.

Klubbkvelder fremover er:

Mandag 2. November kl 18
Mandag 16. November kl 18
Mandag 30. November kl 18 osv. annen hver Mandag frem mot helg

Mvh Katrine Fløtnes