Vi har i forbindelse med uværet denne uken hatt tre ras i Hemnes kommune som er sett nærmere på av NVE og Geolog. 

Ved Svartmarka i Korgen gikk det et ras på torsdag som ble inspisert av NVE og Geolog fra Norconsult dagen etter. Her ønsker NVE ta seg ned i rasgropa og foreta boringer for å sjekke at massene er stabile. Det ble ikke ansett som noen risiko for videre utrasinger før det eventuelt kom mer nedbør, og kommunen ble bedt om å følge med rasområdet gjennom helgen. I dag har det vært noe nedbør, og det er meldt mer i morgen. På bakgrunn av dette har NVE anbefalt at men ikke oppholder seg i den boligen som er nærmest raskanten før videre undersøkelser er utført. Politiet har derfor i dag besluttet å evakuere beboere i huset nærmest raskanten. 

Raset på Hemnesberget på Myra Nord er av NVE karakterisert som å være av mindre alvorlig karakter. Etter raset gikk på torsdags kveld stengte kommunen veien og ventet på dagslys slik at det kunne inspiseres av Geolog og NVE. Det er ikke funnet risiko for ytterligere utglidninger her. Kommunen har fått råd om hvordan skaden kan/bør utbedres. Veien ble åpnet for fri ferdsel igjen på fredag.

På fredag kom det inn melding om et ras ved Bjerkadalsveien. Dette raset ble vurdert av NVE og de sier dette raset likner raset som gikk i svartmarka i Korgen, men at det her ikke sees et behov for evakuering. 

NVE vil bestille boringer for å sjekke stabiliteten i massene ved både raset ved Bjerkadalsveien og ved Svarmarka etter helgen.
Hemnes Kommune er i tett dialog med Politiet, NVE og huseierne i disse sakene.

Sølve Tuven
Enhetsleder Teknisk