Hemnes kommune har i løpet av 2018/2019 digitalisert og effektivisert fakturering av alle kommunale faktura. Det har gjort at vi fra og med januar 2020 er klare for månedlig fakturering av kommunale gebyr (vann og avløp.) Disse har tidligere kommet kvartalsvis. Feiieavgift og festeavgift faktureres som tidligere én gang per år.
Siden vi nå skal gå over til månedlige utsendinger vil det også bli endringer i måten vi innfordrer ubetalte krav på. Hemnes kommune foretar første purring, resten av innfordringsstegene vil deretter gå via Lindorff inkassoselskap. Det vil bety økte satser i form av inkassosalær etter at inkassovarsel fra Lindorff er sendt. Dette trer i kraft fra og med 3. termin 2019.
Merk at digitaliseringen av faktura fra Hemnes kommune innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, enten som:


 eFaktura – opprettes i din nettbank
 Vippsfaktura – dersom du har Vipps
 Digipost eller eBoks – dersom du har opprettet digital postkasse
 Vedlegg i en e-post.


Hvis du ikke har noen av disse digitale kanalene blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. Har du avtalegiro vil du få fakturaen lagt til betaling som vanlig i din bank.