Fra og med mandag 2 sept. vil Elisabeth Ødegård fungere som rektor ved kulturskolen. Jon Ervik går ut i permisjon.

Frist for søknader til kulturskolen går 30.08 – men det oppfordres til å søke selv om ordinær frist er utgått .Undervisning vil komme i gang snarlig.

Følgende kontortider gjelder fra og med 1. september:

Mandag 12.30 – 14.00

Tirsdag   10.15 – 14.15

Onsdag 10.00 – 14.00

Torsdag 09.00 – 11.00

Fredag  11.30 – 13.00